Breaking News
 |  | 

Inne tematy

SPOIWA

Najważniejszym składnikiem w farbach budowlanych, a szczególnie w lakierach jest substancja tworząca powłokę, często nazywana spoiwem. Zadaniem spoiwa jest wytworzenie odpowiedniej zawiesiny pigmentu i związanie powłoki z podłożem. W farbach olejnych i lakierach spoiwo nadaje powłoce elastyczność i połysk. Do tej grupy składników farb należą: kleje roślinne, zwierzęce i kazeinowe, pokosty, szkło wodne, żywice syntetyczne, bitumy. Najczęściej od nazwy użytego spoiwa powstaje nazwa farby, np. farby olejne, farby kazeinowe, lakiery asfaltowe itp. Klej kostny produkuje się z potłuczonych kości zwierzęcych, które zalewa się kwasem solnym, później zobojętnia mlekiem wapiennym i gotuje. Po odparowaniu i wystudzeniu kraje się w tabliczki lub odlewa w postaci „perełek”. Klej skórny produkuje się ze skór zwierzęcych, które odpowiednio przerabia się, następnie gotuje aż do rozpłynięcia. Po ostudzeniu masę kraje się w tabliczki i suszy. Kleje zwierzęce (skórny i kostny) powinny być bez zapachu. Przełom tabliczek jest muszkowy. Kleje zwierzęce są nieodporne na działanie wody. Klej kazeinowy otrzymuje się z kazeiny (białka). Zasadniczymi składnikami są: kazeina i wapno gaszone. Jako dodatki stosowane są: nafta, fluorek sodu i siarczan miedzi. Sposób użycia: proszek kleju kazeinowego wsypuje się do wody i po upływie ok. 20 min otrzymujemy gotową ciekłą masę. Pokost lniany jest produktem ogrzewania w temperaturze 150-f-280°C białka pozbawionego oleju lnianego z dodatkiem tzw. sykatywy (np. manganowo-ołowiowej). Czas schnięcia w temperaturze ok. 20°C — 24 godziny, barwa żółtobrunatna. Podczas gruntowania podłoża (np. drewna) pokost lniany rozcieńcza się benzyną lakową w stosunku 1:1. Jeżeli pastę olejną rozcieńcza się pokostem, wówczas dolewa się do niej w zależności od potrzeby 8-M5°/o pokostu z dodatkiem benzyny lakowej. Pokost pakowany w beczki z blachy cynkowej należy przechowywać w pomieszczeniach suchych. Polipokost jest wyrobem lakierowym otrzymywanym przez rozcieńczenie olejów zagęszczonych Rozpuszczalnikiem (najczęściej benzyną lakową) i dodanie sykatyw. Polipokost stosuje się jako spoiwo do produkcji farb olejnych. Farby z polipokostem tworzą powłoki bardzo gładkie o efektownym wyglądzie oraz są dobrą ochroną przed wpływem czynników atmosferycznych. Pokost syntetyczny jest to roztwór żywicy kalafoniowej w lotnych rozpuszczalnikach z ewentualnym dodatkiem pokostu lnianego. Czas schnięcia wynosi ok. 10 godzin, fearwa zbliżona jest do pokostu lnianego. Cechy techniczne, opakowanie i przechowywanie są takie same jak dla pokostu lnianego. Szkło wodne potasowe jest roztworem krzemianów potasowych o odcieniu zielonkawożółtym. Gęstość 1,32-4-1,35 kg/ /dm3 może być zmniejszona w miarę potrzeby przez dolewanie wody. Szkło wodne dostarczane jest w beczkach lub balonach szklanych o pojemności 25 i 50 litrów. Należy je magazynować w temperaturze 5-4-25°C. Stosuje się je do farb krzemianowych jako spoiwo i rozcieńczalnik.

spoiwa

ABOUT THE AUTHOR