Breaking News
 |  | 

Inne tematy

SWOISTA ZASŁONA

Ten cel stanowi swoistą „zasłonę” dla niehumanistycznych i niepedagogicznych działań represyw- nych nauczyciela, powodując znaczne stępienie ostrości społecznej dezapro­baty, zwłaszcza ze strony rodziców, którzy najlepiej powinni wiedzieć, jak trudno „wychowywać cudze dzieci”. Istnieje milczące przyzwolenie osób dorosłych na tę „czarną” pedagogikę, niestety, wcale nie stanowiąca margi­nesu współczesnej szkoły. Czas najwyższy, aby nie tylko podjąć dyskusję na ten temat, ale ujawnić drastyczne fakty i zjawiska, które stanowiła głęboką skazę na pięknej i szlachetnej profesji, jaką jest zawód nauczyciela. A czynić to trzeba nie tylko dlatego, że „prawdziwa cnota krytyk się nie boi”, ale przede wszystkim dlatego, że, w najgłębszym sensie, istotą wychowania jest czynie­nie dobra, tworzenie nowych wartości, pobudzanie do wzrostu, a nie zwal­czanie, ograniczanie i wywoływanie nieprzyjaznych stosunków między ludź­mi.

swoista-zaslona

ABOUT THE AUTHOR