Breaking News
 |  | 

Inne tematy

Szczelność masy betonowej

Betony o wytrzymałościach powyżej 100 kG/cm2 (9,8 MN/m2) powinny być szczelne, tzn. mieć budowę zwartą, bez pustek i większych porów. Nieszczelność stwardniałego betonu wynika z nieodpowiednich właściwości świeżej masy. Przyczyną nieszczelności może być niewłaściwy dobór składników, w wyniku czego zbyt mała ilość zaprawy nie może wypełnić porów między ziarnami grubego kruszywa lub piasku. Do innych przyczyn zalicza się nieprawidłowe mieszanie składników i zagęszczanie, co może powodować tworzenie się w masie betonowej pęcherzyków powietrza pozostających w stwardniałym betonie w postaci porów. Zarówno w celu uzyskania odpowiedniej urabialności, jak właściwej szczelności masy betonowej należy zastosować kruszywo o prawidłowym uziarnieniu. Kruszywo do betonów poddaje się analizie sitowej i sporządza dla niego krzywą przesiewu, która powinna znaleźć się w polu zawartym pomiędzy tzw. krzywymi granicznymi. Kruszywo musi zawierać odpowiednią liczbę frakcji piaskowych w stosunku do ilości żwiru. Stosunek wagowy piasku do całego kruszywa nazywamy „punktem piaskowy m”. Zachowanie założonego w recepcie punktu piaskowego wymaga często odsiewania piasku lub mieszania rozfrakcjonowanego kruszywa w odpowiednich proporcjach.

szczelnosc-masy-betonowej

ABOUT THE AUTHOR