Breaking News
 |  | 

Inne tematy

SZKOŁA I NAUCZYCIELE

W tym celu zastosowano skrócony test „agresji”, wywiady z uczniami (także pokrzywdzonymi), z pedagogiem szkolnym i na- czycielami. Pytaliśmy także o stosowane w szkole sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom, ewentualne metody terapii i resocjalizacji. Szkoła i nauczyciele zachowują się na ogół inercyjnie wobec przypadków przemocy wśród uczniów. W drastycznych przypadkach reagują przede wszystkim rodzice.Ważną i pożyteczną rolę w tym względzie spełnia w zespole szkół spe­cjalnych pedagog szkolny. Jednak większość grona pedagogicznego nadal nie chce zauważać, przeciwdziałać i rozwiązywać swoistego „drugiego życia” w szkole, utrudniającego i zaburzającego adaptację uczniów, zwłaszcza młodszych roczników, do środowiska szkolnego.

szkola-i-nauczyciele

ABOUT THE AUTHOR