Breaking News
 | halupczok kuchnie opinie

halupczok kuchnie opinie

  • Bautech klyta opinie

    Zbiór atomów, które mają tę samą liczbę protonów w jądrze, nazywamy pierwiastkiem chemicznym. Obecnie znamy 105 pierwiastków, których atomy zawierają od 1 do 104 protonów. Najprostszą budowę ma atom wodoru, którego jądro zawiera jeden proton, a wokół niego krąży jeden elektron. Bardziej złożoną budowę ma atom helu. Ma on 2 protony, 2 neutrony i 2 elektrony….

    Read More

Nie tylko budowa