Breaking News
 | ile waży 1m3 betonu

ile waży 1m3 betonu

  • Beton b20 receptura

    Po zaznajomieniu się z budową atomu omówimy teraz budowę cząsteczek. Atomy, które na zewnętrznej sferze mają mniej niż 8 elektronów, dążą do uzupełniania ich liczby do 8. Atom chloru na sferze zewnętrznej ma 7 elektronów, a więc do 8 brakuje mu tylko jednego elektronu. Natomiast atom sodu ma w zewnętrznej sferze 1 elektron. Jeśli zatem…

    Read More

Nie tylko budowa