Breaking News
 | ile wazy cegla

ile wazy cegla

  • Dom w czarnuszce

    Pierwiastki chemiczne oznacza się odpowiednimi symbolami literowymi. Pierwiastki dzielimy na dwie grupy: metale i niemetale. Symbol literowy oznacza nie tylko określony pierwiastek, ale również 1 atom tego pierwiastka. Zatem symbol H oznacza pierwiastek wodór albo jeden atom wodoru. Jeśli chcemy przedstawić kilka oddzielnych atomów tego samego pierwiastka, to zaznaczamy to odpowiednią liczbą stojącą przed symbolem atomu….

    Read More

Nie tylko budowa