Breaking News
 | ile waży kubik piasku

ile waży kubik piasku

  • Halupczok kuchnie opinie

    Substancje proste składają się z cząsteczek utworzonych z atomów jednego pierwiastka. Do substancji prostych zaliczamy tlen,” wodór, azot. Cząsteczki tlenu utworzone są każda z dwóch atomów tlenu. Budowę cząsteczki tlenu przedstawiamy wzorem O2. Cząsteczka azotu składa się z dwóch atomów azotu, zatem jej wzór ma postać N2. Liczba stojąca u dołu za symbolem atomu wskazuje więc,…

    Read More

Nie tylko budowa