Breaking News
 | jak wytępić kreta

jak wytępić kreta

  • Ile wazy cegla

    Reakcja analizy polega na rozpadzie substancji na dwie lub więcej nowych substancji o prostszej budowie. Na przykład ogrzewanie węglanu wapniowego powoduje jego rozpad na tlenek wapnia i dwutlenek węgla. Ważny ten proces ma zastosowanie w technice budowlanej do produkcji spoiwa wapiennego. Przedstawić go można równaniem: CaC03 -> Ca0 + C02 Równanie to odczytujemy w ten sposób:…

    Read More

Nie tylko budowa