Breaking News
 | kiedy wertykulować trawnik

kiedy wertykulować trawnik

  • Jak wytępić pchły z domu

    Sole są połączeniami metalu i reszty kwasowej. Można je otrzymywać wieloma metodami. Jedna z nich polega na reakcji kwasu z metalem. Na przykład z cynku i kwasu solnego otrzymujemy chlorek cynku i gazowy wodór Zn + 2 HC1 -> ZnCl2+H2 Inny sposób otrzymywania soli polega na reakcji między kwasem i wodorotlenkiem, np. w wynikureakcji kwasu…

    Read More

Nie tylko budowa