Breaking News
 | papa termozgrzewalna cena za rolke

papa termozgrzewalna cena za rolke

  • Kątnik domowy jak się pozbyć

    Nienasycone związki organiczne mogą ulegać procesowi polimeryzacji. Polimeryzacja polega na łączeniu się małych cząsteczek w długie łańcuchy, przy czym wiązania podwójne zamieniają się na wiązania pojedyncze. Na przykład w temperaturze 200°C cząsteczki etylenu łączą się między sobą w długi łańcuch, wskutek czego powstaje. Łańcuch cząsteczki polietylenu może zawierać kilkanaście tysięcy atomów węgla. Polietylen służy do wyrobu…

    Read More

Nie tylko budowa