Breaking News
 | szalowanie schodów zabiegowych

szalowanie schodów zabiegowych

  • Materiałoznawstwo, budowa i charakterystyka

    Do podstawowych cech fizycznych zaliczamy: gęstość pozorną, gęstość, szczelność, porowatość, nasiąkliwość, wilgotność, przesiąkliwość, higroskopijność, zdolność podciągania kapilarnego, przewodność cieplną, mrozoodporność. Gęstość pozorna materiału jest to iloraz masy do jej objętości w stanie naturalnym. Masa ta odnosi się zatem do objętości materiału, w której oprócz samego tworzywa znajdują się małe przestrzenie wypełnione powietrzem. Jeżeli przestrzenie te…

    Read More

Nie tylko budowa