Breaking News
 | wrzos w domu przesądy

wrzos w domu przesądy

  • Msp cda

    Dla większości materiałów budowlanych waha się od 0,03 do 1,50 zależy on też od wilgotności materiału. Wartość współczynnika X jest obok gęstości pozornej i wytrzymałości najczęściej wymienianą cechą w charakterystykach materiałów. Odporność na zamrożenie bada się w związku ze znanym zjawiskiem powiększania się objętości zamarzającej wody. Jeżeli zamarza ona w porach materiału, to może być przyczyną powstawania…

    Read More

Nie tylko budowa