Breaking News
 |  | 

Inne tematy

TARCICA

Tarcica, jak już podano wyżej, dzieli się na nieobrzynaną i obrzynaną, która ma cztery płaszczyzny boczne i oba czoła obrobione. Pod względem jakości tarcicę dzieli się na klasy: tarcicę iglastą na 6 klas jakości, a tarcicę liściastą na 4 klasy jakości. Liczby mniejsze oznaczają drewno o wyższej jakości. Podział wg długości obejmuje: Tarcica iglasta nieobrzynana obejmuje:

 • deski o grubości 13-4-45 mm i minimalnej szerokości 80-h -t-140 mm,
 • bale o grubości 50—100 mm i szerokości 160-4-180 mm. Tarcica iglasta obrzynana obejmuje:
 • deski grubości 13-45 mm i szerokości 80-4-100 mm i więcej,
 • bale grubości 50-4-100 mm i szerokości 100-200 mm i więcej,
 • listwy o przekroju 13/25-4-29/70 mm,
 • łaty o przekroju 32/50-4-76/140 mm,
 • krawędziaki 0 przekroju 100/100-4-180/180 mm,
 • belki o przekroju 220/200-4-220/280 mm.

Tarcicę wyższych klas stosuje się na elementy konstrukcyjne. Z desek klas III i IV wykonuje się podłogi, a z klas V i VI deskowania. Tarcicę składuje się w sztaplach przedstawionych na rys. 3-4. Tarcica liściasta nieobrzynana obejmuje:

 • deseczki o grubości 6-4-10 mm,.
 • deski o grubości 13-45 mm,
 • bale grubości 50-130 mm.

Tarcicę liściastą nieobrzynaną stosuje się do wyrobu stolarki budowlanej i deszczułek posadzkowych. Podczas składowania czoła sztuk tarcicy należy odpowiednio zabezpieczyć, przez obicie płaszczyzn czół deseczkami lub wysunięcie przekładek na ok. 2 cm przed czoła tarcicy. Zapobiega to powstawaniu pęknięć podczas wysychania.

tarcica

ABOUT THE AUTHOR