Breaking News
 |  | 

Inne tematy

TENDENCJA DO DOMINOWANIA

Powyższe uwagi nie są więc sprzeczne z uznaniem, że autorytaryzm nauczycieli jako tendencja do dominowania, narzucania swojej osoby, opinii podejmowania decyzji bezdyskusyjnych, uznawania tylko własnych racji utrudnia lub uniemożliwia optymalny rozwój uczniów, ich możliwości i po­trzeb indywidualnych. Więcej, powinno się dokonać na gruncie pedagogiki swoistej interpretacji demaskatorskiej w celu wykrycia wszystkich przeja­wów destrukcji wychowawczej tkwiących w autorytaryżmie nauczyciela, który niewątpliwiepozbawia szkołę szanszy stania się miejscem wzajemnego kontaktowania i rzeczywistego spotkania osób najpełniej włączonych w pro­cesy edukacyjne tj.uczniów, rodziców i nauczycieli, stanowi jedną z najważ­niejszych przyczyn niechęci uczniów do szkoły i źródło wielu niepowodzeń, zarówno dydaktycznych jak i wychowawczych.

tendencja-do-dominowania

ABOUT THE AUTHOR