Breaking News
 |  | 

Inne tematy

Transport wapna

Transport wapna w bryłach odbywa się w specjalnych krytych wagonach zwanych wapniarkami, lub innych urządzeniach chroniących wapno przed opadami deszczu i śniegu. Wapno hydratyzowane otrzymuje się w zakładach przemysłowych z wapna przez jego zgaszenie ograniczoną ilością wody (ok. 60% masy wapna) lub pary wodnej i jednoczesne intensywne mieszanie. Wapno hydratyzowane ma postać proszku o barwie białej i jest pakowane w worki papierowe po 45, 40 lub 35 kg. Wapno hydratyzowane, podobnie jak ciasto wapienne, stosuje się do zapraw budowlanych i wypraw tynkarskich oraz do farb. Oprócz tego wapno hydratyzowane stosuje się do przygotowywania gotowych w stanie suchym mieszanin tynkarskich. Wapno po karbidowe ma postać ciasta wapiennego, które jest produktem odpadowym przy produkcji acetylenu. Wapno po karbidowe dobrej jakości otrzymuje się tylko z dużych wytwornic acetylenu, a jego cechy techniczne są takie same jak ciasta wapiennego. Często wapno pokarbidowe na budowie miesza się z ciastem wapiennym. Transport oraz warunki przechowywania jak dla ciasta wapiennego.  Wapno hydrauliczne otrzymuje się przez wypalanie margli lub wapieni marglistych w temperaturze 950-4-1200°C, a następnie zgaszenie w hydratorach (na sucho) i zmielenie. Wapno hydrauliczne wykazuje częściowo cechy spoiw hydraulicznych i stanowi sobą właściwe spoiwo będące na pograniczu spoiw powietrznych oraz hydraulicznych. Wytrzymałość na ściskanie zaprawy normowej po 7 dniach przechowywania na powietrzu, a następnie 21 dniach przechowywania w warunkach wilgotnych wynosi ponad 25 kG/cm (2,45 MN/m2). Stopień rozdrobnienia jest zbliżony do cementu portlandzkiego 250. Opakowanie stanowią worki papierowe o pojemności 50 kg wapna. Ma zastosowanie do zapraw budowlanych, wypraw tynkarskich, betonów niskich marek oraz do farb wapiennych.

transport-wapna

ABOUT THE AUTHOR