Breaking News
 |  | 

Inne tematy

UCZNIOWIE UWAŻAJĄ

Uczniowie uważają, iż nauczyciele pragną osiągnąć swoje cele poprzez zastraszanie, karanie i ośmieszanie przed klasą i kolegami – są często agresywni. Takie zachowania nauczycieli odbierane są przez uczniów jako dominacja, niedocenianie i hamo­wanie ich samodzielności myślenia oraz działania, rodzą stan niezadowolenia, co w konsekwencji skłania do konfliktów i agresji wobec innych osób. Opinie uzyskane od rodziców wskazują, iż oni także oceniają krytycznie postawy opiekuńcze nauczycieli, którzy są często zbyt surowi i mało tolera- cyjni wobec dzieci. Rodzice oczekują, by nauczyciele bardziej dbali o rozwój i samopoczucie dzieci oraz ich wyniki w nauce. Zbyt duża ilość nauki do przyswojenia i odrobienia często zniechęca dzieci do szkoły i nauczycieli.

uczniowie-uwazaja

ABOUT THE AUTHOR