Breaking News
 |  | 

Inne tematy

UZYSKANE WYPOWIEDZI

Uzyskane wypo­wiedzi uczniów dowodzą, że współczesną edukację szkolną cechują jeszcze inne wady. Niestety, ich obecność w procesie wychowawczym jest jeszcze bardziej powszechna, niż ma to miejsce w przypadku kar fizycznych. Dotyczy to mianowicie słownych zachowań represyjnych nauczycieli. Aż 793 uczniów z 63 badanych szkół skarży się, że nauczyciele krzyczą, zachowują się nerwowo, są napięci i wybuchowi, co odbierane jest jako przejaw wrogości i nietoleran­cji wobec nich. Zebrane opinie dowodzą, że w arsenale werbalnych reakcji nauczyciela zdarzają się, i to nierzadko, m. in. przezwiska aroganckie a nawet wulgarne słowa, przekleństwa, szyderstwo, plotkarstwo i poniżanie ucznia. Zebrany materiał stanowi swoistą podstawę do opracowania katalogu wza­jemnych przezwisk i obelg ze strony nauczyciela i ucznia.

uzyskane-wypowiedzi

ABOUT THE AUTHOR