Breaking News
 |  | 

Inne tematy

W OPARCIU O WYPOWIEDZI

W oparciu o wypowiedzi badanych uczniów trudno jednoznacznie stwier­dzić powiązanie nieformalnych grup rówieśniczych w szkole z działającymi aktualnie w mieście podkulturami młodzieżowymi.Sołtysiak (1994) stwierdziła, że zdaniem 15% badanych uczniów szkół bydgoskich członkowie grup „tępiących koty” to „nazi-punki”, czyli osoby, które po odpowiednim przeszkoleniu zostają przyjęte w poczet skinów. Dzia­łania w szkole wobec młodszych roczników mają powiększyć ich zasób zasług.Z naszych fragmentarycznych danych wynika równocześnie obawa, że grupy te mogą zdezorganizować funkcjonowanie szkoły, także specjalnej. Agresja i przemoc, jako zjawisko deprywacyjne, burzą prawidłową adaptację dzieci i młodzieży do społeczności szkolnej, niweczą proces wychowawczy oraz odbierają części uczniów radość przeżyć z rówieśnikami.

w-oparciu-o-wypowiedzi

ABOUT THE AUTHOR