Breaking News
 |  | 

Inne tematy

W SETKACH PUBLIKACJI

W setkach publikacji pojawiają się pytania, w jakim zakresie demok­racja zakorzeniła się w naszej rzeczywistości oświatowej. Myślę, że wiele uczyniono już w sferze zmian prawno-organizacyjnych naszego systemu edukacyjnego. Jeżeli jednak owa demokratyzacjamabyćnadziejąna zmniej­szanie zjawiska agresji, musi głęboko wniknąć w świadomość nauczycieli i praktykę każdej autonomicznej instytucji i mikrostruktury wychowawczej.Szkoła w ostatnim okresie jest przedmiotem krytyki pedagogów, psychologów, rodziców i uczniów.Zdaniem Muszyńskiego charakterystyka obecnej szkoły sprowadza się do trzech zasadniczych punktów (1990, s. 32):   jest to szkoła nieatrakcyjna dla ucznia (zbyt wiele wymagań a mało sytuacji przyjemnych), ahumanistyczna i wyobcowana społecznie.

 

w-setkach-publikacji

ABOUT THE AUTHOR