Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WSPÓLNA CECHA

Wspólną cechą tych niezależnie prowadzonych analiz były m. in. próby uchwycenia i zdiagnozowania zjawiska agresji we współczesnej szkole. W a- nalizie treści zwracaliśmy uwagę na wszelkie informacje dotyczące form opresji stosowanych przez nauczycieli, na zakres zjawiska, na przejawy agresji uczniów, rodziców i nauczycieli oraz opinie zebrane wśród młodych nauczycieli i wśród kandydatów do zawodu.W pamiętnikach młodych nauczycieli problematyka agresji podejmowana była rzadko. Na 120 analizowanych prac tylko w 15 (12,5%) znajdowały się szersze informacje na ten temat. Sądzę, że jest to wskaźnik informujący nie tyle o skali zjawiska, lecz o tym, że temat jest drażliwy, trudny i niechętnie się go podejmuje.

wspolna-cecha

ABOUT THE AUTHOR