Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WYROBY Z KLINKIERU

Cegłę budowlaną klinkierową produkuje się podobnie jak cegłę zwykłą z tą różnicą, że wypala się ją w wyższej temperaturze (ok. 1200°C). Wymiary jak dla cegły zwykłej, natomiast rozróżnia się dwie klasy: 250 i 350. Nasiąkliwość jest mała i dla klasy 250 wynosi poniżej 12% wag., a dla klasy 350 poniżej 6% wag. Ma zastosowanie do budowy ścian w miejscach silnie nawilgoconych, do budowli wodnych, do licowania powierzchni zewnętrznych ścian, do kanalizacji itp. Klinkier drogowy zależnie od wymiarów dzieli się na dwa typy: typ A — 22X10X8 cm, typ B — 22X10X6,5 cm.
Ze względu na strukturę zwartą klinkier drogowy ma dużą wytrzymałość: 600, 80) i 1000. Nasiąkliwość waha się od kilku procent przy klasie 1000 do 14% wag. dla klasy 600. Klinkiery stosuje się do budowy nawierzchni drogowych, parkingów, placów fabrycznych itp., a zatem wymagana jest od nich mała ścieralność. Wyroby okładzinowe z klinkieru obejmują: płytki elewacyjne oraz kształtki podokienne. Nasiąkliwość płytek jest mniejsza niż 10% wag. Ze względu na to, że płytki przeznaczone są do stosowania w miejscach narażonych na wpływ czynników atmosferycznych wymagana jest od nich całkowita mrozoodporność.

 

wyroby-z-klinkieru

ABOUT THE AUTHOR