Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WYROBY Z ODPADÓW DRZEWNYCH

Do tej grupy materiałów należą: płyty pilśniowe miękkie, płytki pilśniowe perforowane i płyty wiórkowo-cementowe. Miękkie (porowate) płyty pilśniowe z drewna wyrabiane  z rozszczepionej masy drzewnej, dodatków impregnujących i klejących. Wymiary płyt są następujące: długość 25300 cm, szerokość 112 cm, grubość 9,5; 12,5 lub 19 mm. Nasiąkliwość dochodzi do 70% wagowo, współczynnik przewodności cieplnej a gęstość pozorna nie przekracza zwykle 350 kg/m. Składowanie płyt powinno odbywać się w suchych magazynach w stosach o wysokości do 2 m. Mają zastosowanie do izolacji cieplnych i dźwiękowych pomieszczeń mieszkalnych. Płyty perforowane dźwiękochłonne z płyt pilśniowych produkowane są w postaci kwadratów 30X30 cm (grubości 12,5). Powierzchnia ich jest pokryta bielonym ścierem drzewnym. Gęstość pozorna wynosi poniżej 300 kg/m3. Znajdują zastosowanie do izolacji dźwiękochłonnych sal widowiskowych, wykładowych, pomieszczeń rekreacyjnych itp. Płyty wiórków ocementowe izolacyjne produkowane są z impregnowanej wełny drzewnej i zaczynu cementowego.

wyroby-z-odpadow-drzewnych

ABOUT THE AUTHOR