Breaking News
 |  | 

Inne tematy

Z POGLĄDEM

Wspomniany Gadacz, podkreślając, że punktem wyjścia wszelkie­go wychowania musi być szacunek dla wolności wychowanka, łączy to ze światem wartości i stwierdza, że wartości stoją wolnością, to znaczy nie mogą być urzeczywistniane przez autorytarny przymus, nie mogą być urzeczywist­niane o ile nie są wybrane wolną decyzją. Dlatego wychowanie do wolności musibyćwychowaniemantyautorytarnym. Wolność, oczywiście, niemozebyć tu rozpatrywana jako ostateczny cel, zaś afirmujące wolność wychowanie powinno ukazywać właściwy ład (ethos), w którym wolność się sytuuje. Wolność odnajduje swój sens w urzeczywistnianiu wartości (Gadacz 1993).Należy zgodzić się z poglądem, że wolności nie można realizować środ­kami przymusu, pozostaje więc budowanie więzi. Jest to wielka szansa dla tworzenia autentycznie demokratycznego społeczeństwa.

z-pogladem

ABOUT THE AUTHOR