Breaking News
 |  | 

Inne tematy

Z POZORU

Z pozoru wydaje się, że dziecko autystyczne nie chce poznać otoczenia. W zachowaniach tych dzieci dostrze­ga się lęk sprzężony z chęcią poznania. Kiedy poznanie przewyższy lęk, dziecko zaczyna stopniowo zbliżać się do danego obiektu, przetwarzać go. Jeżeli zaakceptuje go, to staje się on bezpiecznym przedmiotem, stanowiącym element bezpieczeństwa w otoczeniu. Takim elementem w otoczeniu, które­go dziecko domaga się w sytuacjach lękotwórczych, może być oglądanie bajek, przytulanie, ulubiona bajka. Ojciec chłopca autystycznego daje przyk­ład nucenia piosenki jako elementu akceptowanego i dającego poczucie bez­pieczeństwa synowi. Piosenka stała się naszym skutecznym środkiem wymu­szania. Płacząc godził się na stosowanie prysznica w czasie kćipieli, na nowe potrawy, nowe lekarstwa – zawsze pokazując, żebym śpiewał mu w charak­terystyczny sposób piosenkę.

z-pozoru

ABOUT THE AUTHOR