Breaking News
 |  | 

Inne tematy

Z PRZEKĄSEM

Z przekąsem piszą o    starszych kolegach: „Nic nie jest w stanie ich ruszyć. Zapuścili korzenie w pedagogiczną glebę niczym „rzepka w ogrodzie” z rosyjskiej bajki” (18). Tym krytycznym spostrzeżeniemniejednokrotnie towarzyszą obawy, o to, na ile starczy im sił i umiejętności, by pracować jak najlepiej, lubić swój zawód, przedmiot i dzieci w sytuacji, gdy zewsząd przybywa problemów. Z niepo­kojem obserwują „wypalanie się” w zawodzie nauczycieli, którzy do niedaw­na tryskali energią i zapałem, a nie podołali stresom ekonomicznym, rodzin­nym czy zawodowym. To „wypalanie się” w zawodzie nie jest spowodowane tym, że „(…) ludzie są „żli”, niewrażliwi i brutalni. Wynika ono raczej ze „złych” sytuacji, w których muszą działać ludzie początkowo nastawieni bardzo idealistycznie” (Zimbardo, Ruch 1988, s. 628).

z-przekasem

ABOUT THE AUTHOR