Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ZAMIAST TYCH ZACHOWAŃ

Zamiast tych zachowań trening funkcjonalnego komunikowania proponuje nauczenie dziecka takich zwrotów jak: nie rozumiem, -boję się,  pomóż mi,  czy dobrze robię? (jako forma upewnienia się).Czasem odbiór bodźców sensorycznych przez dziecko autystyczne jest tak intensywny, że powoduje przytłoczenie i wprowadza je w stan pomieszania. Kanały odbiorcze czasami mieszają się, powodując np. że dźwięki zaczynają docierać w postaci kolorów. Taki odbiór bodźców może wskazywać na zdolność odbierania rozszerzonego zakresu informacji z danego bodźca. Problemy sensoryczne – tak typowe dla dzieci autystycznych wywołują uczucie niezwykłego dyskomfortu, co prowadzi często do lęku, agresji i au­toagresji. Często czynnikiem wywołującym je są doznania wzrokowe: np. wywołane kształtem, kolorem, przedmiotami w ruchu (czasem wskazanie ostrymprzedmiotemlubpalcemnato, co dziecko ma zrobić, budzi przestrach, reakcje krzyku, panicznego lęku lub ucieczki).

zamiast-tych-zachowan

ABOUT THE AUTHOR