Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ZAPRAWY CEMENTOWE

Zaprawy cementowe przygotowuje się z mieszaniny 3 składników: cementu, piasku i wody. Jako spoiwo mogą być użyte różne rodzaje cementu, najczęściej jednak stosuje się cement portlandzki 250. Oprócz niego bywają używane: cement portlandzki 350, szybko twardniejący 400, portlandzki 450 oraz hutniczy 250 i 350. Cement hutniczy można stosować pod warunkiem, że podczas 2 dni od wykonania zaprawy temperatura otaczającego powietrza nie spadnie poniżej +5°C.
Drugim składnikiem zaprawy jest piasek naturalny lub drobne kruszywo łamane. Do mieszaniny dodaje się też czasem środki specjalne. Mogą one działać w różny sposób: niektóre z nich przyspieszają wiązanie i twardnienie zaprawy, inne mają działanie uplastyczniające, a jeszcze inne uszczelniające zaprawę. Dodatki te są w postaci proszków, past i zawiesin. Dodaje się je do spoiwa lub do wody zarobowej. Zaprawę przygotowuje się mieszając najpierw z sobą składniki sypkie (cement i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje się wodę w ilości odpowiedniej do żądanej konsystencji. Praktykuje się także najpierw wymieszanie spoiwa z częścią kruszywa oraz części wody, a nieco później dodanie reszty kruszywa i wody oraz wymieszanie całości. Zaprawa powinna być zużyta w ciągu 2 godzin od czasu przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 25°C lub jeżeli zastosowano cement szybko twardniejący.

zaprawy-cementowe

ABOUT THE AUTHOR