Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ZAPRAWY CEMENTOWO-WAPIENNE

Zaprawy cementowo-wapienne wykonuje się zwykle z cementu portlandzkiego 250; można również użyć cementu hutniczego pamiętając, że obowiązują zastrzeżenia podane przy omawianiu zapraw cementowych. Drugim spoiwem i zarazem drugim składnikiem zaprawy jest ciasto wapienne lub wapno hydratyzowane. Trzecim składnikiem jest zwykle piasek naturalny. Zaprawy Cementowe stosuje się najczęściej przy wznoszeniu silnie obciążonych elementów konstrukcji w budownictwie powszechnym i przemysłowym, do budowy cienkich ścianek działowych, do osadzania części stalowych (np. kotwy, kraty, balustrady) w różnych elementach budynku, do wykonywania ścieków wody na zewnątrz budynków, do wykonywania warstw ochronnych na ścianach oraz do produkcji wyrobów budowlanych. Do murowania ścian i fundamentów stosuje się zaprawy o konsystencji 6-8 i marce 30, 50 i 80, a do budowy silnie obciążonych filarów, łuków i sklepień zaprawy o tej samej konsystencji i markach 80, 100 i 120. Kotwy i łączniki osadza się w murze na zaprawie o różnych markach i konsystencjach. Zależy to od położenia i rozmiarów gniazda lub szczeliny i obciążenia kotwy.

zaprawy-cementowo-wapienne

ABOUT THE AUTHOR