Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ZAPRAWY MAGNEZJOWE

Zaprawy magnezjowe przygotowuje się ze spoiwa magnezjowego, wypełniaczy organicznych, piasku i wody. Wypełniacze organiczne stanowią trociny i mączka drzewna. Przy odpowiednim doborze ilościowym składników, zaprawy te mogą być stosowane do wykonywania podkładów i wierzchnich warstw jednolitych posadzek (tzw. jastrychów) skało drzewnych oraz do produkcji podłogowych płytek skało drzewnych. Zaprawę szamotową sporządza się ze zmielonego szamotu (ziarna poniżej 2 mm) i gliny ogniotrwałej dodawanej w ilości 20-^30%>. Jeżeli stosuje się zaprawę w miejscach, gdzie temperatura nie będzie przekraczać 1000°C, należy dodawać np. cementu portlandzkiego 10-^30% lub szkła wodnego sodowego w ilości 5 do 15%. Zaprawy szamotowe są przygotowywane w stanie suchym i przed ich użyciem dodaje się wodę zarobową. Zaprawy szamotowe stosuje się do łączenia wyrobów szamotowych.

zaprawy-magnezjowe

ABOUT THE AUTHOR