Breaking News
 |  | 

Inne tematy

Zasłanianie betonu

Zasłanianie betonu, np. matami słomianymi, przed działaniem słońca i wiatru. Skurcz betonu jest zjawiskiem długotrwałym. Występuje on po kilku dniach i trwa do kilku lat. Rysy skurczowe mogą pojawić się stosunkowo późno po miesiącach, a nawet po roku i więcej. Przeciwdziałać ich powstawaniu można m. in. przez ograniczenie ilości zaprawy w betonie długą pielęgnację wodną. Specjalnych środków zabezpieczenia wymaga się również podczas wykonywania robót betoniarskich w okresie zimowym. Ogólnie biorąc, zabiegi te polegają albo na szybkim doprowadzeniu betonu do wytrzymałości 50-100 kG/cm2 (4,9-9,8 MN/m2) zanim zostanie on poddany działaniu mrozu (gdyż wówczas będzie już dostatecznie mrozoodporny), albo też na stworzeniu betonowi normalnych warunków twardnienia przez 24 godziny i izolowanie go nadal przed zawilgoceniem. W tych celach stosuje się m. in. odpowiednie dodatki chemiczne, podgrzewa wodę i kruszywo lub prowadzi się roboty w specjalnych, zamkniętych pomieszczeniach (cieplakach). Obliczanie ilości składników betonu. Jak już wiemy z poprzednich rozważań, dobór składników betonu pod względem jakościowym i ilościowym nie może być dowolny, lecz powinien odpowiadać wymaganiom, jakie temu betonowi stawiamy. Wymagania te dotyczyć mogą szeregu cech, a więc: wytrzymałości na ściskanie, szczelności, urabialności i konsystencji masy betonowej i in.

zaslanianie-betonu

ABOUT THE AUTHOR