Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ZDANIEM REPREZENTANTÓW

Zdaniem reprezentantów tzw. nowego paradygmatu w nauce (holizmu i „głębokiej ekologii” – Capra 1987), są to następujące zagrożenia globalne: postępująca inflacja i bezrobocie, narasta­nie fali przestępczości, wzrost nietolerancji, wielkie i lokalne skażenia natu­ralnego środowiska, ustawiczne konflikty zbrojne, agresja i przemoc. Przemoc ma również miejsce w szkołach specjalnych. Obniżenie stopnia rozwoju umysłowego nie powoduje eliminacji tego typu zachowań dzieci i młodzieży.Nasz komunikat oparty jest na sondażu diagnostycznym wśród uczniów starszych klas szkoły specjalnej i zasadniczej szkoły zawodowej w Gdańsku Wrzeszczu. Zanalizowaliśmy indywidualne przypadki uczniów agresyw­nych, formy ich zachowań wobec rówieśników i kolegów młodszych, sposo­by egzekucji przemocy.

zdaniem-reprezentantow

ABOUT THE AUTHOR