Breaking News
 |  | 

Inne tematy

Znak stali węglowej zwykłej jakości

Składa się z liter St i liczby porządkowej (np. StO, St3), a w przypadku gatunków przeznaczonych do spawania na końcu znaku dodaje się literę S (np. StOS). Na końcu znaku stali dodaje się przy stalach nieuspokojonych literę X, a przy stalach półuspokojonych literę Y. Stal półuspokojona charakteryzuje się małą zawartością zanieczyszczeń gazowych pochodzących z procesu produkcyjnego. Natomiast stal nieuspoko- jona zawiera większe ilości zanieczyszczeń gazowych w porównaniu ze stalą półuspokojoną. Pęcherze są rozrzucone po całej masie, stąd duża niejednorodność cech. technicznych. Znak stali węglowej wyższej jakości składa się z litery D (na drut) i liczby podającej średnią zawartość węgla w setnych procentu. Znak stali niskostopowej składa się z liczby podającej średnią zawartość węgla oraz liter oznaczających składniki stopowe z ewentualnym dodaniem cyfry oznaczającej ich zawartość w całkowitych jednostkach procentowych. W razie dodatkowych ograniczeń składu chemicznego dodaje się na końcu literę A. Jeżeli stal zawiera składnik stopowy mangan, wówczas znak stali zawiera literę G, jeżeli natomiast krzem, wówczas znak stali zawiera literę S.

znak-stali-weglowej-zwyklej-jakosci

ABOUT THE AUTHOR