Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ŻUŻEL PALENISKOWY

Żużel paleniskowy jest produktem odpadowym podczas spalania węgla kamiennego w paleniskach rusztowych (kotłowych). Ma on postać spieczonych, porowatych brył i okruchów o barwie od ciemnoszarej do czerwonobrunatnej. Żużel z produkcji bieżącej lub stosunkowo niedawno leżący na zwałach ma barwę ciemną. Zawiera one jeszcze w sobie pozostałości niespalonego węgla. W żużlu wywiezionym na zwały następuje samoczynne dopalanie się pozostałości węgla. Ponadto padające deszcze, śnieg, zmiany wilgotności i temperatury powietrza oczyszczają żużel z innych szkodliwych składników, jakimi są związki siarki. Najbardziej zanieczyszczone są drobne frakcje żużla. Z biegiem czasu żużel zostaje pozbawiony tych szkodliwych związków, tj. wyługowany i przybiera barwę ceglastą. Kruszywo otrzymuje się przez rozdrobnienie brył żużla ręcznie lub mechanicznie w kruszarkach. Kruszywo może być sortowane na frakcje: do 4 mm, 4-4-10, 10-f-20 i 20-4-40 mm. Jeżeli kruszywo jest nie sortowane, to rozróżnia się dwie grupy frakcji: średnie do 20 mm i grube — do 40 mm.

zuzel-paleniskowy

ABOUT THE AUTHOR